Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

I den här fliken presenteras alla aktiviteter under 2018.

Vill du anordna en kurs eller aktivitet för våra medlemmar?
Kontakta styrelsen på hallakoloni@outlook.com