Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

övre raden fr v: Lisa, Carina, Kjell, Peter, Jona, Anneli nedre raden fr v: Jonny, Conny, Benita, Fedele

Styrelseordförande Anneli Lindh Piccolo

Vice ordförande Peter Hammarsten

Kassör Kjell Larsson

Sekreterare Carina Helmin

Vice sekreterare Lisa Johanson

Ledamot Fedele Caruso

Ledamot Jonny Johansson

Ledamot Jona Hamberg

Suppleant Conny Andersson

Suppleant Benita Gustavsson  

 

Vid frågor kontakta den som är områdesansvarig på din del av området:

Norra: Fedele Caruso 070-285 09 41
Södra: Peter Hammarsten 070-228 17 20

Centrala: Conny Andersson 070-5943665

Föreningstelefon: 073-967 02 03

Mailadress: hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan: hemsidan@hallakoloniforening.se