Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: måndag 10 september, 2018

 

OBS! Deltagande är obligatoriskt för minst en person/lott. Uteblir representant från stugan, debiteras 200 kr till nästa års inbetalning.

Samling vid lokalen kl 10.00 för fördelning av uppgifter i arbetslag.

Varmt välkomna!

/Styrelsen