Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: onsdag 16 maj, 2018

Den 25/5 2018 ersätts PUL av GDPR.

Tanken med dataskyddsförordningen är att stärka den enskilda individens rätt att inte finnas tillgänglig i olika register.
Föreningen har i uppgift att informera medlemmarna och vi måste ha en registeransvarig som är Veronica Persson.

Det vi behöver ha i register för att vår verksamhet ska fungera får vi ha (digitalt) utan samtycke av medlemmar.

Då styrelseprotokoll kan innehålla personuppgifter om enskilda medlemmar kan inte protokoll längre läggas ut i minibiblioteket. Av samma anledning kan inte heller medlemslistan finnas tillgänglig på hemsidan. (tidigare fanns den bakom inlogg under Mina Sidor)