Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: lördag 24 mars, 2018

Nu när snön smälter blir Åsenborgsvägen och våra stigar mycket spåriga.
Kör inte mer än absolut nödvändigt på dessa vägar!

Då vattenledningarna ligger precis under marknivå, finns det stor risk att man kör sönder dessa nu när marken inte har ordentligt bärighet på grund av all väta. Går en vattenledning sönder innebär det en stor kostnad för föreningen och mycket arbete. Så kör inte med bil fram till stugan om det inte är absolut nödvändigt!