Info om Årsmötet

Våren blev sig inte lik pga Corona- pandemin men ett slags ”nytt normalt” har infunnit sig i vardagen hos de flesta av oss. Vi har fått testa nya vägar och gränser och föreningen har äntligen [...]

Info från Vafab Miljö

Hej VafabMiljö ber oss se till att alla avfallspåsar är ihopknytna, så inget kan ramla ur påsarna   se brev nedan  

Tipspromenad

Söndag 12/7 kl. 13-16 Tipspromenad på området, start vi lokalen. Välkomna! Trivselkvällen 11/7-20 blir inställd, (på grund av att det fortfarande är stor smittrisk på grund av coronan). [...]

Råttorna förökar sig :(

Hej kolonister, Råttorna förökar sig här på området och är på hela vårt område!   Om du har problem med råttor ring ditt försäkringsbolags Anticimex. De kommer och lägger ut fällor eller gift i [...]