Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: onsdag 27 maj, 2020

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som utrett frågan om ett alternativt årsmöte, istället för det som ställdes in i mars pga Coronapandemin. Arbetsgruppen har förslagit att föreningen ska genomföra ett årsmöte med omröstningar, i enlighet med dagordning för årsmöte, via e-post eller brev för de medlemmar som inte har mail att tillgå. Styrelsen har godkänt arbetsgruppens förslag.

För att kunna genomföra årsmötet är det viktigt att uppdatera medlemmarnas E-postadresser. När det är gjort skickas årsmötets handlingar till var och en helst via mail.

 

Skicka oss din E-postadress + nedanstående uppgifter senast den 5 juni till någon av följande:

via e-post till: benitagustavsson@yahoo.se

eller

via SMS till Kristinas mobil: 070-235 60 13

.

Skriv lottinnehavarens namn, koloniadress och din e-postadress.

Är ni två på samma lott, ange gärna båda namnen och e-postadresserna.

Uppgifterna används endast internt i styrelsen.

 

Påminn gärna grannarna om detta. Ju fler e-postadresser vi får in, ju mindre antal brev med porto behöver vi skicka.

 

Tack på förhand!

Styrelsen för Hälla koloniförening

/genom Ingrid Alm och Kristina Laestander