Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: lördag 3 april, 2021

Eftersom läget med Covid-19 inte har förbättrats

och restriktioner inte har lättat, har vi valt att genomföra även

 

ÅRSMÖTET 2021

i brevlådeform.

Samtliga handlingar till årsmötet ligger i biblioteket som du låser upp med din

biblioteket som du låser upp med din toalettnyckel.

 

Läs noga igenom allt innan du svarar.

Din röstsedel lägger du i brevlådan på föreningslokalen före

klockan 10.00 lördagen 17 april.

Glöm inte skriva under!

Protokollet kommer sedan att finnas i biblioteket.

/ Styrelsen