Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: söndag 5 juni, 2022

Hej kolonist

 

Juni månad är redan här och det är dags för den årliga

INSPEKTIONEN

Vi tittar så att häckar inte är för yviga eller för höga, att grusgången är rensad till mitten, och att husnummer är synligt från stigen/vägen.

Vi påminner er som har privata ägodelar på allmänna ytor att plocka in dem på er egen tomt.

Utdrag från allmänna områdesbestämmelser:

Varje medlem är skyldig att på sin lott ta bort eller beskära träd o häckar som är till obehag för grannar eller trafiksäkerheten. Vårarbetet på området ska vara avslutat senast 31 maj. Det är lottinnehavarens skyldighet att hålla sin del av vägbanan utanför tomten, fri från ogräs.

Områdesbestämmelser

Medlem som inte tar sitt ansvar debiteras 500 kr efter en påminnelse.

Mer information finns på hemsidan

Styrelsen önskar Er en fin sommar!