Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: tisdag 11 juni, 2019

Vid vattenpåslagningen i våras krånglade en av avloppspumparna vid lokalen. Den pumpen kommer snart att bytas av professionella. Det är en av fyra pumpar på området som ser till att vårt avloppsvatten från toalettbyggnaderna samt lokalen pumpas (trycks) vidare till avloppsnätet. Pumpen är cirka 25 år och är utsliten. Kostnaden för föreningen kommer att bli ca 30 000kr.

Har du frågor kring bytet av pump kan du kontakta vattenansvarig.