GDPR

Hälla koloniträdgårdsförening i Västerås följer den nya dataskyddsförordningen GDPR (the General Data Protection Regulation). Våra medlemsuppgifter är konfidentiella. Den information vi har om dig som medlem kommer inte att användas på något annat sätt än till utskick av kallelser, information etc. De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, mail och telefonnummer.

Vi lämnar inte ut information om våra före detta eller nuvarande medlemmar till tredje part utan medlemmens personliga godkännande. Informationen lagras och används på ett säkert sätt under den tid du är aktiv medlem och tas därefter bort direkt vid avslutat medlemskap. Personuppgifter används enbart i samband med ditt medlemskap i föreningen.

Som medlem har du rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade och att få dem borttagna. Man har rätt att överklaga till Datainspektionen om detta inte sker.