Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Äppelmustning pågår för fullt

Bokningslistor finns på anslagstavlan vid föreningslokalen, fler tillfällen kommer att ordnas under hösten

Kontakt: Anne-Christine mail: anciesundqvist@gmail.com

Hälsningar från Ann-Christine, Veronica och Lisa