Äppelmustning

Äppelmustning pågår för fullt

Bokningslistor finns på anslagstavlan vid föreningslokalen, fler tillfällen kommer att ordnas under hösten

Kontakt: Anne-Christine mail: anciesundqvist@gmail.com

Hälsningar från Ann-Christine, Veronica och Lisa