Valberedningen

Var med och påverka vår förening!

Valberedningen är föreningens viktigaste post.

Dessa föreslår representanter för hela styrelsen och revisorer. Har du tips på lämplig medlem (du själv eller någon annan) som kan verka för vår förening så hör av dig till

Valberedningen:

Elisabeth Johansson

Erika Svanholm