Områdesbestämmelser

Här kan du läsa om Föreningens ”Områdesbestämmelser”

tex: byggbestämmelser, kompostering, hur hög får din häck vara mm.

Klicka nedan på länken

 

Områdesbestämmelser