Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Styrelseordförande Anneli Lindh Piccolo
Vice ordförande Peter Hammarsten
Kassör Jona Hamberg
Sekreterare Carina Helmin
Ledamot Lisa Johanson
Ledamot Vakant
Ledamot Benita Gustavsson
Ledamot Jona Hamberg
Suppleant Veronica Persson
Suppleant Anne-Christine Sundqvist

Vid frågor:

kontakta den som är områdesansvarig på din del av området.
Norra: Anne-Christine Sundqvist 070-467 04 45
Centrala: Vakant
Södra: Vakant

Ekonomifrågor:
Jona Hamberg 070-554 54 49 eller e-post: jona40@gmail.com

Föreningstelefon: 073-967 02 03
Mailadress: hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan: hemsidan@hallakoloniforening.se