Styrelsen verksamhetsåret 2024

Hälla koloniförening

Styrelse och funktionsansvariga

Styrelse:

Ordförande:Anne-Christine Sundqvist

Vice Ordförande: Niklas Strömberg

Kassör: Jessica Åström

Sekreterare: Elisabeth Gidlund

Ledamot: Tina Mannerfeldt

Suppleant: Erika Svanholm

Suppleant: Gunilla Elvgren

Kontaktperson för området:

Niklas Strömberg     070-3860099

Uthyrning lokal och husvagnsparkering:
Britt-Mari Mattsson    070-7444178

Toalett- och duschstädning:
Norra: Britt-Mari Mattsson
Centrala/södra: Renata Piispanen

Mail till styrelsen: hallakoloni@outlook.com
Mail till kassören: ekonomi@hallakoloniforening.se
Mail till hemsidan: hemsidan@hallakoloniforening.se

Kontakt angående ekonomi och fakturor:
Faktureringsadressen är:
Hälla Koloniträdgårdsförening
c/o Jessica Åström
Mälargatan 4c
722 10 Västerås

Faktura mailas med fördel som pdf till:
inbox.lev.1066681@arkivplats.se

Hemsida: www.hallakoloniforening.se

Föreningstelefon: 073-9670203

Vid Akuta problem (vattenläcka eller dyl.) kontakta styrelsen eller kontaktperson för området.