Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Välkommen till

Hälla Koloniförening!

 • Vårstädning

  Lördag 11/5 kl.10

Nyheter

Aktuella nyhetsartiklar

 • Råttor i Norra området

  Styrelsen har blivit informerade om att vi har råttor på området. Styrelsen säger att råttorna finns på Norra området. Vi har kontaktat Västerås kommun/ Miljö och hälsa, Anticimex samt Koloniträdgårdsförbundet för att be om hjälp. Vi uppmanar alla att inte mata fåglar eller andra djur samt att inte lämna mat eller soppåsar kvar ute nu […]
 • Vattnet slås på i Påsk

  På påskafton (lördag 20/4) på förmiddagen planerar Jim att slå på vattnet, men han behöver hjälp med detta då det kommer att gå lite smidigare och snabbare. Ni som kan, ring Jim Fylkesson 076-815 75 78
 • Centrala toaletten är nu öppen

  I dag öppnades den Centrala toaletten, både dam och herr toaletten.Försök att hålla snyggt och rent för allas trevnad
 • Bi kurs

  Lär dig mer om våra bin! Delta i bikursen och få mer kunskap om binTommy Larsson håller i kursen i föreninglokalen på Hälla koloniområde. Kursen innehåller en teoretisk del i lokalen samt en praktisk del vid bikuporna. Datum att välja på: 19/5 kl.13.00-16.00 och                                    26/5 kl.13.00-16.00                                    Välkomna!                                                           (Ingen föranmälan behövs)
 • Glädjande besked

  Mälarenergi  har återigen  varit ute på området angående kabeln som ligger i gräsmattan  längst upp på Norra .Vi har äntligen fått veta att den ej är strömförande!Känns väldigt skönt att höra.Dessutom kommer kommunen att gräva bort kabeln under våren. Vi påminner om att ytan inte är avsedd för parkering… Trevlig vår på er! Styrelsen / Anne-Christine 
 • Härmed bjuds du till Koloniträdgårdsförbundets region Västmanlands årsmöte den 4 maj 2019 kl 1400 i Hälla koloniförenings föreningslokal.

  Dagordning för årsmötet 1 Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 2 Fastställande av dagordning. 3 Fastställande av röstlängd. 4 Val av ordförande och protokollförare vid årsmötet. 5 Val av två (2) rösträknare tillika justeringsmän som jämte ordföranden för årsmötet justerar protokollet. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse. 7 Revisorernas berättelse. 8 Fastställande av balansräkning samt […]
 • Bilkörning och Parkering

  En liten påminnelse om Hälla koloniförening gällande ordningsregler 2. All bilparkering på grönområden, vägar och tomter är förbjudna. Tänk på att utryckningsfordon och färdtjänst måste komma fram. 5. All fordonstrafik på grönområden får inte förekomma. Bilar får endast köras på grusvägarna för i och urlastning till sin stuga! Tyvärr missbrukas bilkörning på våra grusvägar och […]
 • Bingo i lokalen

  Margaretha Sahlqvist startar bingokvällarna igen, varje onsdag kl 18.00 (lokalen öppnar 17.00) under perioden 3/7-21/8-2019.
 • TACK till alla..

  Stort TACK till alla som var med på Städdagen Många fina insatser gjordes och det syns verkligen skillnad på vårt område Ett särskilt tack till er som lånade ut era eldningstunnor // Styrelsen    
 • Låna kärran!

  Behöver du låna en släpkärra? Kontakta Jim på tel 076-815 75 78