Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: söndag 15 september, 2019
Vill du vara FLAGGANSVARIG, hör av dig på mailen
Styrelsen efterlyser en kanske två som delar ansvaret av att flagga på högtidsdagar för föreningen och på allmänna flaggdagar.
Flaggan finns i biblioteket det fristående huset vid föreningshuset dit alla har nyckel.
Väl mött på  hallakoloni@outlook.com
Styrelsen