Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: onsdag 27 mars, 2019

En liten påminnelse om Hälla koloniförening gällande ordningsregler

2. All bilparkering på grönområden, vägar och tomter är förbjudna. Tänk på att utryckningsfordon och färdtjänst måste komma fram.

5. All fordonstrafik på grönområden får inte förekomma. Bilar får endast köras på grusvägarna för i och urlastning till sin stuga!
Tyvärr missbrukas bilkörning på våra grusvägar och flera vägar/stigar har blivit hårt belastade denna vinter/ vår! Speciellt på Åsenborgsvägen på Norra delen där det en åtgärds tagits genom att sätta en blomlåda! Var snälla o respektera detta! Hälla koloniförening område är ett bilfritt område och våra vägar är inte anpassade för det!