Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: söndag 15 september, 2019
Hej Medlem
Styrelsen önskar att ni som kan, skickar mail om era ärenden.
Det är lättare att nå fram på mailen då den kan bevakas större delen av dygnet medan telefonen har begränsningen till kvällar, efter arbetets slut.
Väl mött på  hallakoloni@outlook.com
Styrelsen