Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: tisdag 17 september, 2019
Bilagor vattenpolicy

Allmänna bestämmelser gällande vatten och avlopp på Hälla Koloniområde