Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: onsdag 29 juli, 2020

Våren blev sig inte lik pga Corona- pandemin men ett slags

”nytt normalt” har infunnit sig i vardagen hos de flesta av oss.

Vi har fått testa nya vägar och gränser och föreningen

har äntligen kunnat genomföra

ÅRSMÖTET

per capsulam.

 

Spännande och lärorikt.

Tack Ingrid och Kristina för alla timmar av research och samtal med

bla Koloniträdgårdsförbundet innan allt var klart för utskick!

Tack också till valberedning och rösträknare tillika justerare

som närvarade vid sammanställningen.

Och dessutom slog vi röstningsrekord,

hela 98 röstberättigade kolonister deltog!

Något att ta med sig till kommande år kanske…

Allt underlag kommer att sparas hos Arkiv Västmanland, för historien.

 

Samtliga punkter på dagordningen godtogs med klar majoritet,

några nej och egna förslag förekom.

Dessutom skrev några av er en del förslag och frågor

som alla kommer besvaras.

Föreningen har alltså fått en ny styrelse och vi tackar

härmed den avgående för deras insats.

Föreningen kommer att plantera ett

eller kanske fler träd i deras namn, helt i linje

med Koloniträdgårdsförbundets kampanj

”Plantera ett träd” som pågår just nu.

 

Slutligen vill vi säga att protokollet för årsmötet kommer att ligga i biblioteket för dem som vill läsa!

Ta hand om er alla kolonister!

 

Styrelsen/Anne-Christine