Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: onsdag 27 maj, 2020

 

Hej kolonist

Våra kolonilotter är det bästa vi har och är till glädje för alla.

För att du ska ha en chans att göra lotten ännu finare så påminner vi om de regler som gäller.

 

Inspektionen blir den 7 juni.
Styrelsen kommer att gå runt och njuta av all grönska i vårt fina område.

 

Utdrag ur allmänna områdesbestämmelser.
Varje medlem är skyldig att på sin lott ta bort eller beskära träd och häckar som är till obehag för grannar eller trafiksäkerheten. Vårarbetet på området ska vara avslutat senast 31 maj. Det är lottinnehavarens skyldighet att hålla sin del av vägbanan, utanför tomten, fri från ogräs.

Mer information finns på hemsidan.

Ha en fin fortsatt odlingssäsong och njut
Styrelsen