Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: tisdag 5 maj, 2020
Styrelsen vill påminna om att ALLA måste lämna in “vattentalongen”.
Där man garanterar att man inte har vatten/avlopp indraget i stugan.
Det har kommit in 103st, det saknas 85st

“Vattentalongen” fanns med i brevutskicket med fakturan mm.

Hälsningar från Styrelsen