Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: tisdag 13 oktober, 2020

Hälla Koloniförening

Har på höststäddagen lördag 10/10-2020 planterat 2 buskar/träd som tackpresent för tidigare avgående

styrelsemedlemmar.

På bilden syns Lisa Johansson och Janet Lide´n Gustafsson, dom planterar en Blodfläder och en Smällspirea. Dessa är

planterade i rabatten utanför föreningslokalen. Med tiden kan dessa bli ganska höga.