Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: måndag 27 september, 2021

Tack till alla som var med på HÖSTMÖTET igår!

En del av er hörde lite dåligt vad som sades så här kommer en repetition av en del frågor, protokollet kommer finnas i pärmen i biblioteket som vanligt.

En del lotter sköts inte som de borde och grannarna ledsnar på hur det ser ut. Rutinen är att styrelsen kontaktar ägarna men det räcker tyvärr inte alltid.

Många reagerar också på att en del stugor har vatten och avlopp inne trots att det är helt emot  stadgar och avtal.

Vi diskuterade också sopsorteringen vi haft på prov under säsongen. En del felsorteringar har gjorts och grannar har “städat upp”. Påminnelse att vi är skyldiga enligt lag att sortera, åk till Återbruket med stora förpackningar och de material vi ej har kärl för. VAFAB är nöjda med oss och vi har inte fått några klagomål från dem under säsongen.

Klipp ned solrosor och släng hemma, mata INTE fåglarna så håller vi råttor borta!

Tyvärr har en del av oss haft inbrott, både i våras och nu igen under hösten. POLISANMÄL alltid för att få hjälp och för att stärka polisens bild av vad som händer i vår närhet.

 

Styrelsen vill också tacka Mari som på egen hand rensat parkeringen ovanför 10:an från gräs.    Väldigt fin insats!

 

Till sist en påminnelse om STÄDDAGEN 9 oktober.

 

Önskar er alla en fin höst!

/Anne-Christine