Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: måndag 2 maj, 2022

Hej, se nedan det vi planerat inför städdagen

 

Vårstädningen 14/5 kl.10-13

Inför städdagen, planerade arbetsuppgifter. Hoppas många kommer och kan vara med. Borde finnas uppgifter som passar dom flesta. Avprickning vid parkeringarna, ej centrala (ni får gå till föreningslokalen)
Ta med egna verktyg mm för det ni vill vara med på.

 

Föreningslokalen:

Påbörja skrapning o målning av lokalen – ansvarig Johnny

Olja altan, räcke och möbler

Städning invändigt av lokalen, kök mm – ansvarig Britt-Marie

Rensning av rabatter och grusgångar vid lokalen – ansvarig Lisa

Hela området:

Kratta ihop ris, grenar längs ån + röj av nedhängande grenar (motorsåg) + övriga gräsytor
Föreningens nya flismaskin körs runt och alla hjälps åt att flisa – ansvarig Niklas

Olja anslagstavlor och sopskåp (även ta bort häftklammer från anslagstavlorna)

Rensa hängrännor – alla servicebyggnader

Rensa parkeringar från ogräs

Centrala: ( ansvariga Carina o Annika )

Parkeringen Centrala 2 – kratta ut grus som ligger i högar

Rensa runt centrala toaletten, ogräs o klippa buskar, ev ta lite grus från parkeringen o lägg ut

Södra: ( ansvarig Tina )

Rensa och avbalka parkeringen

Norra: ( ansvarig Gullan o Niklas )

Parkeringen, rensa gräs + staket

Nedrasad gren/träd Åsenborg 84

Faunadepå vid skogsdungen

Stolpar vid flex-linjen + gatuskylt

 

Vi avslutar med kaffe o korv kl.13 vid Föreningslokalen ( utomhus )

Med vänlig hälsning
Styrelsen