Info om Årsmötet

Välkommen till  

ÅRSMÖTET 2024 

25 mars kl 18.00 i föreningslokalen. 

Motioner och styrelsens förslag finns tillgängliga i biblioteket 17 mars. 

För att undvika trängsel är det bra om endast en representant per lott närvarar. 

/ Styrelsen