Bli aktiv i föreningen!

Utan aktiva medlemmar har vi ingen förening. Valberedningen jobbar för att få aktiva, engagerade och ansvarstagande medlemmar till styrelsen och de andra viktiga funktionerna i föreningen.

Utan aktiva medlemmar har vi ingen förening. Valberedningen jobbar för att få aktiva, engagerade och ansvarstagande medlemmar till styrelsen och de andra viktiga funktionerna i föreningen. Det förekommer symboliska arvoden men överlag är det ideella krafter som sköter föreningen. Tack vare att vi hjälps åt håller vi också nere årsavgifterna.
Tänk till redan nu. Vad kan jag göra i föreningen? Valberedningen kommer finnas på plats i anslutning till höststädningen samt till höstmötet. Kom fram och prata allmänt, visa intresse, tipsa om någon kunnig medlem.>

Det är årsmötet i vår som utser representanter till de olika posterna. Valberedningens förslag underlättar vid årsmötet. Visat intresse är välkommet och inte det minsta bindande. Det garanterar inte heller att man blir föreslagen av valberedningen eller vald av årsmötet.
Väl mött!

/Anne-Christine och Jim