Välkomna till årsmötet 17/3 kl 14

Välkomna till årsmötet!

Till detta möte kan alla medlemmar lämna motioner som ska behandlas av mötet. Notera att motion ska ha inkommit senast 4 veckor före mötet. Sista dag för inlämnande av motioner är 17 februari och skickas skriftligen till hallakoloni@outlook.com eller läggs i brevlådan vid lokalen.

På mötet kommer sedvanliga punkter att avhållas, så som val av styrelse och funktioner under verksamhetsåret. Kontakta valberedningen för frågor och förslag kring detta.

Vi avslutar med fika.

Väl mött!
/Styrelsen