Totalt eldningsförbud!

På grund av värmen och torkan har länsstyrelsen gått ut med information om totalt eldningsförbud utomhus. Inga grillar eller ljus får således användas. Läs mer på länstyrelsens hemsida.