Föreningstelefon:
073-967 02 03

Mailadress:
hallakoloni@outlook.com

Admin. för hemsidan:
hemsidan@hallakoloniforening.se

Karta: Här hittar du oss

Publicerad: onsdag 15 augusti, 2018

Kl.14.00-14.30
Björn Qvarfort är inbjuden för att informera oss medlemmar om förbundet och regionens uppgifter och betydelser för oss medlemmar
kl.14.30-15.30 – Höstmöte
Sedvanliga punkter avhandlas, så som redogörelse för säsongen som gått.
Avslutning med fika.
Välkomna!

/Styrelsen