Sophantering

Vi måste bättra oss – så här skriver Vafab Miljö

Det har inkommit en rapport om att det förekommit löst avfall i våra kärl.

Avfallet skall vara förpackat innan det läggs i kärlet. Löst avfall faller lätt ur kärlet vilket försvårar tömmningen.
Löst avfall smutsar även ner kärlet vilket under sommaren kan orsaka lukt och problem med flugor.