Påminnelser om E-post adresser

Till er som inte skickat…….

För att kunna genomföra kommande årsmöte på ett bra sätt behöver vi medlemmarnas

E-postadresser. (Se tidigare info om årsmötet på Hemsidan och FB).

 

Skriv lottinnehavarens namn, koloniadress och din e-postadress.

Är ni två på samma lott, ange gärna båda namnen och e-postadresserna.

 

Skicka oss dina uppgifter senast den 5 juni till någon av följande:

via e-post till: benitagustavsson@yahoo.se

eller

via SMS till Kristinas mobil: 070 235 60 13

 

Tack på förhand!

Nytt årsmöte 2020 för alla medlemmar

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som utrett frågan om ett alternativt årsmöte, istället för det som ställdes in i mars pga Coronapandemin. Arbetsgruppen har förslagit att föreningen ska genomföra ett årsmöte med omröstningar, i enlighet med dagordning för årsmöte, via e-post eller brev för de medlemmar som inte har mail att tillgå. Styrelsen har godkänt arbetsgruppens förslag.

För att kunna genomföra årsmötet är det viktigt att uppdatera medlemmarnas E-postadresser. När det är gjort skickas årsmötets handlingar till var och en helst via mail.

 

Skicka oss din E-postadress + nedanstående uppgifter senast den 5 juni till någon av följande:

via e-post till: benitagustavsson@yahoo.se

eller

via SMS till Kristinas mobil: 070-235 60 13

.

Skriv lottinnehavarens namn, koloniadress och din e-postadress.

Är ni två på samma lott, ange gärna båda namnen och e-postadresserna.

Uppgifterna används endast internt i styrelsen.

 

Påminn gärna grannarna om detta. Ju fler e-postadresser vi får in, ju mindre antal brev med porto behöver vi skicka.

 

Tack på förhand!

Styrelsen för Hälla koloniförening

/genom Ingrid Alm och Kristina Laestander

 

Inspektion av våra kolonilotter

 

Hej kolonist

Våra kolonilotter är det bästa vi har och är till glädje för alla.

För att du ska ha en chans att göra lotten ännu finare så påminner vi om de regler som gäller.

 

Inspektionen blir den 7 juni.
Styrelsen kommer att gå runt och njuta av all grönska i vårt fina område.

 

Utdrag ur allmänna områdesbestämmelser.
Varje medlem är skyldig att på sin lott ta bort eller beskära träd och häckar som är till obehag för grannar eller trafiksäkerheten. Vårarbetet på området ska vara avslutat senast 31 maj. Det är lottinnehavarens skyldighet att hålla sin del av vägbanan, utanför tomten, fri från ogräs.

Mer information finns på hemsidan.

Ha en fin fortsatt odlingssäsong och njut
Styrelsen

 

NY tillfällig ordförande

Ny tillfällig ordförande fram till årsmötet

 

På grund av att ordförande samt vice ordförande valt att lämna sina poster, har nu styrelsen konstituerat om sig, i samråd med Koloniträdgårdsförbundet.

Styrelsen har valt Anne-Christine Sundqvist till vice ordförande, som då kommer att fungera som ordförande fram till det att ett årsmöte kan hållas.

Styrelsen arbetar på att ta fram ett fungerande sätt att hålla årsmöte på, så snabbt som möjligt.

 

Vänlig hälsning

Styrelsen