Plantering av träd

Hälla Koloniförening Har på höststäddagen lördag 10/10-2020 planterat 2 buskar/träd som tackpresent för tidigare avgående styrelsemedlemmar. På bilden syns Lisa Johansson och Janet Lide´n [...]

Höstens Städdag lördag 10 oktober kl.10

HÖSTENS STÄDDAG 10 oktober kl 10.00   Gå till ”din” parkering för samling med avprickning och fördelning av arbetsuppgifter. Det finns tre släpkärror till förfogande, vi behöver förare till [...]