Årsmötet 2021 info

ÅRSMÖTET  2021

Årets möte som hölls i brevlådeform, för andra året i rad, är avslutat och sammanställdes 17 april.

70 medlemmar lämnade sin röst. Protokollet är godkänt av mötets ordförande och justerarna och det finns att läsa i pärmen i biblioteket.

Styrelsen vill tacka alla röstande, valberedningen och de som ställde upp vid sammanställningen.

Föreningen tackar de styrelsemedlemmar som nu avgått och välkomnar de nya!

Hemsidan är uppdaterad med nya styrelsen.

Vi hoppas att vi alla kan få träffas på riktigt nästa år!

/ Styrelsen