Info från Styrelsen

Sommaren med sol och värme kom snabbt i år. Allt är grönt och det växer så det knakar överallt, tyvärr också där det inte ska! Trots det var årets inspektion av området väldigt positiv, snyggt och välrensat! Inte många anmärkningar delades ut. Du som ändå fick en, vänligen fixa det du missat inom fjorton dagar. Ytterligare påminnelser medför en påminnelseavgift på 500 kr tills du åtgärdat det du åtagit dig genom medlemskapet i föreningen. 

Vi önskar alla en fortsatt fin sommar, med mycket sol och liiite regn! 

/ Styrelsen 

Vatten och Nycklar

Då var det dags..

Vattnet sätts på 28 april
Samling vid biblioteket kl10 för alla som vill hjälpa till.

Nya nycklar till servicebyggnaderna delas ut i lokalen 
mellan kl 11 och 12. Notera att endast den som står som medlem kan kvittera ut nyckeln.

Ytterligare tillfälle kommer att ges under våren.

Välkomna alla medlemmar och välkommen våren!

/Styrelsen 

Info om Årsmötet

Välkommen till  

ÅRSMÖTET 2024 

25 mars kl 18.00 i föreningslokalen. 

Motioner och styrelsens förslag finns tillgängliga i biblioteket 17 mars. 

För att undvika trängsel är det bra om endast en representant per lott närvarar. 

/ Styrelsen