Inspektionsdag lördag 12/6

Hej kolonist

Den 12 juni går styrelsen runt på den årliga inspektionen.

Vi tittar så att häckar inte är för yviga eller för höga, att grusgången är rensad till mitten, och att husnummer är synligt från stigen/vägen.

Vi påminner er som har tomt efter Åsenborgsvägen att plocka bort privata ägodelar från allmänningen.

 

Utdrag från allmänna områdesbestämmelser:

Varje medlem är skyldig att på sin lott ta bort eller beskära träd o häckar som är till obehag för grannar eller trafiksäkerheten. Vårarbetet på området ska vara avslutat senast 31 maj. Det är lottinnehavarens skyldighet att hålla sin del av vägbanan utanför tomten, fri från ogräs.

Mer information finns på hemsidan

Styrelsen önskar Er en fin sommar.