Erbjudande från Natur&Trädgård

Hej trädgårdsvänner!

Vi hoppas att ni vill vidarebefordra det här erbjudandet till era medlemmar.

Vi tror nämligen att de skulle få både nytta och nöje av tidskriften Natur&Trädgård. I lite drygt 30 år har den spridit fakta och inspiration till passionerade odlare och vi vill att ännu fler ska få glädje av denna publikation som är proppfull med kunskap.

I Natur&Trädgård är det fokus på odling och trädgård där specialister kunnigt och ingående skriver om sina områden. Det finns också plats för trädgårdens djurliv där allt från myror till rådjur och fåglar beskrivs. Däremot hittar ni inga ”hemma-hos-reportage” eller inredningstips för trädgården i den här tidningen. Lär gärna känna den lite mer på påwww.naturochtradgard.se

Nya numret innehåller bland annat skördetips och hur du bäst tar tillvara grönsaker, örter och svamp. Läs också om odling av pumpor och mustning av äpplen och få ingående beskrivningar av allåkerbäret och plymspirean, liksom om aspsoppen, en bra matsvamp som finns i två varianter. Och så skriver vi om ekorren som varit hotad och nästan utrotad men som idag är fredad och synlig gäst i mångas trädgårdar.

Natur&Trädgård är i A5-format och fyller väl sin plats i bokhyllan. Den är alltid på hundra redaktionella sidor och är helt fri från annonser. Den utkommer med fyra nummer om året: i mars, juni, september och december. Ordinarie prenumerationspris är 279 kronor för fyra nummer (butikspris 316 kr). Nu erbjuder vi tidningen till era medlemmar för bara 222 kronor.

Följ länken https://naturochtradgard.prenservice.se/KodLandning/Index/?Internetkod=Förening2018, eller gå in pånaturochtradgard.prenservice.se och ange internetkoden Förening2018.

Vill ni ha senaste skördenumret ska ni starta prenumerationen med nummer 3.
Välkomna!

Anders Fältman
Chefredaktör
Natur&Trädgård