Höststädning lördag 13/10 kl.10

 

OBS! Deltagande är obligatoriskt för minst en person/lott. Uteblir representant från stugan, debiteras 200 kr till nästa års inbetalning.

Samling vid lokalen kl 10.00 för fördelning av uppgifter i arbetslag.

Varmt välkomna!

/Styrelsen